Tam tai

– Người ta thường nói năm tam tai , nhưng nhiều người không biết là năm gì, năm tam tai thì rất xui và nguy hiểm đến tính mạng, tiền bạc, nên tôi cung cấp như sau.

+ Tuổi thân tý thìn năm tam tai bị là : dần mẹo thìn

+ Tuổi tị dậu sửu năm tam tai là : hợi tý sửu

+ Tuổi  dần ngọ tuất năm tam tai là năm : thân dậu tuất

+ Tuổi hợi mẹo mùi năm tam tai là : tý ngọ mùi

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trai cưới vợ năm nào kị, gái cưới năm nào kị

*Tuổi con trai cưới : Tuổi tý kị năm mùi, sửu kị thân, dần kị dậu, mẹo kị tuất, thìn kị hợi, tỵ kị tý, ngọ kị sửu, mùi kị dần, thân kị mẹo, dậu kị thìn ,tuất kị tỵ, hợi kị ngọ.

* Tuổi con gái gả : Tý kị năm mẹo, sửu kị dần, mẹo kị tý, thìn kị hởi, tỵ kị tuất, ngọ kị dậu, mùi kị thân, dậu kị ngọ, tuất kị tỵ, hợi kị thìn

Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.